,

ETKİNLİKLER

Eskiden Yeniye Erbaa

Eskiden Yeniye Erbaa

Osmanlı arşivlerinde bulunan tarihi vesikalara göre, daha 18. Yüzyılın başlarından itibaren KAZA-İ ERBAA’ dan söz edilmektedir. Ancak sözü edilen Kaza-i Erbaa, Sonusa, Karayaka, Taşabat ve Erek adlı dört nahiyenin meydana getirdiği bir idari yapılanmadır. Bu dört nahiyeden biri olan Erek nahiyesinin zamanla büyüyerek gelişmesi, diğer nahiyelerin yanında kendisine müstesna bir yer kazandırmıştır. Nitekim Erek nahiyesi […]

Asırlık Zile Panayırı

Asırlık Zile Panayırı

Köklü bir tarihe sahip olan Zile şehri, Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma ve Bizans kültürlerinin etkisinde kalmış, aynı zamanda şehirde Hititlere, Selçuklulara, Friglere, Perslere, Romalılara, İlhanlılara, Danişmentlilere, Ertanlılara ve Osmanlılara ait tarihi eserleri görmek mümkün. Tarihe tanıklık etmiş bu şehirde Osmanlı’dan beri süregelen panayır geleneği halen yaşatılıyor. Osmanlı fermanıyla kurulmuş, yaklaşık 600 yıllık tarihi olduğu […]

Whatsapp Destek